Сімейний кодекс. Розділ 1. Сімейне законодавство.

183

Стаття 1. Основні початку сімейного законодавства

1. Сім’я, материнство, батьківство і дитинство в Російській Федерації перебувають під захистом держави.

Сімейне законодавство виходить з необхідності зміцнення сім’ї, побудови сімейних відносин на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та відповідальності перед сім’єю всіх її членів, неприпустимість довільного втручання кого-небудь у справи сім’ї, забезпечення безперешкодного здійснення членами сім’ї своїх прав, можливості судового захисту цих прав.

2. Визнається шлюб, укладений тільки в органах запису актів громадянського стану.

3. Регулювання сімейних відносин здійснюється у відповідності з принципами добровільності шлюбного союзу чоловіка і жінки, рівності прав подружжя в сім’ї, дозволу внутрішньосімейних питань за взаємною згодою, пріоритету сімейного виховання дітей, піклування про їхній добробут і розвитку, забезпечення пріоритетною захисту правий і інтересів неповнолітніх і непрацездатних членів сім’ї.

4. Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян при вступі в шлюб і в сімейних відносинах за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності.

Права громадян у родині можуть бути обмежені тільки на підставі федерального закону і лише в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту моральності, здоров’я, прав і законних інтересів інших членів сім’ї та інших громадян.

Стаття 2. Відносини, регульовані сімейним законодавством

Сімейне законодавство встановлює умови і порядок вступу в шлюб, припинення шлюбу та визнання його недійсним, регулює особисті немайнові і майнові відносини між членами сім’ї: подружжям, батьками і дітьми (усиновителями і усиновленими), а у випадках і в межах, передбачених сімейним законодавством, між іншими родичами і іншими особами, а також визначає форми і порядок пристрою в сім’ю дітей, які залишилися без піклування батьків.

Стаття 3. Сімейне законодавство і інші акти, що містять норми сімейного права

1. Відповідно до Конституції рф сімейне законодавство перебуває у спільному віданні Російської Федерації і суб’єктів Російської Федерації.

2. Сімейне законодавство складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до ним інших федеральних законів (далі — закони), а також законів суб’єктів Російської Федерації.

Закони суб’єктів Російської Федерації регулюють сімейні відносини, які зазначені у статті 2 цього Кодексу, з питань, віднесених до відання суб’єктів Російської Федерації цим Кодексом, та з питань, безпосередньо цим Кодексом не врегульовані.

Норми сімейного права, що містяться в законах суб’єктів Російської Федерації, повинні відповідати цьому Кодексу.

3. На підставі та на виконання цього Кодексу, інших законів, указів Президента Російської Федерації Уряд Російської Федерації має право приймати нормативні правові акти у випадках, безпосередньо передбачених цим Кодексом, іншими законами, указами Президента Російської Федерації.

Стаття 4. Застосування до сімейних відносин цивільного законодавства

До названих у статті 2 цього Кодексу майновим і особистим немайновим відносинам між членами сім’ї, які не врегульовані сімейним законодавством (стаття 3 цього Кодексу), застосовується громадянське законодавство остільки, оскільки це не суперечить суті сімейних відносин.

Стаття 5. Застосування сімейного законодавства і цивільного законодавства до сімейних відносин за аналогією

У разі, якщо відносини між членами сім’ї не врегульовані сімейним законодавством або угодою сторін, і при відсутності норм цивільного права, прямо регулюють зазначені відносини, до таких відносин, якщо це не суперечить їх суті, застосовуються норми сімейного та (або) цивільного права, що регулюють подібні відносини (аналогія закону). При відсутності таких норм права та обов’язки членів сім’ї визначаються виходячи з загальних засад і принципів сімейного або цивільного права (аналогія права), а також принципів гуманності, розумності та справедливості.

Стаття 6. Сімейне законодавство і норми міжнародного права

Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж ті, які передбачені сімейним законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

Зміст

Методичні матеріали